Marulk

Marulk

Marulken kallas ofta för ”fattigmanshummer” på grund av sin söta, rika smak. Köttet är vitt och fast, med en konsistens som liknar vanligt kött eller kyckling. Det gör att marulk kan tillagas i högre temperatur än de flesta fiskarter, trots att köttet är magert.

Lever i

Marulken lever från Barents hav i norr till de norra delarna av Västafrika i söder, samt från Medelhavet och Svarta havet i öster till Island i väster.

Blir som störst

Upp till 2 meter lång och 80 kilo tung.

Kallas också för

Latin: Lophius piscatorius

Engelska: Monkfish eller anglerfish

Franska: Baudroie commune

Tyska: Seeteufel

Marulken är en typisk demersal fisk och lever alltså nära botten. Den återfinns från littoralzonen nära land ned till 600 meters djup och lever i de flesta europeiska vatten, från den norska kusten söderut ner till Afrika. ICES (Internationella havsforskningsrådet) delar upp marulken i två europeiska bestånd. Det ”sydliga” beståndet lever i vattnen runt Portugal, Spanien, Frankrike och södra Irland, medan det ”nordliga” lever mellan västra Skottland, Nordsjön och Skagerrak. Den marulk som lever i norska vatten tillhör förmodligen det nordliga beståndet, men räknas för närvarande som ett eget bestånd. Marulken är ett rovdjur som inte har så många naturliga fiender. Den gömmer sig i sjögräs eller gräver ned sig i sanden och lockar till sig sitt byte genom att använda den första ryggfenstrålen som metspö. I änden på fenstrålen sitter en skinnflik som fungerar som bete.

Marulken leker under våren, främst väster om de Brittiska öarna samt i några norska fjordar och de djupare delarna av kontinentalsockeln. Leken äger rum på mellan 1 000 och 1 800 meters djup. Därefter kan äggen sjunka ned till 2 500 meters djup. Äggen läggs i tunna sjok av ett genomskinligt, geléaktigt ämne som sedan driver omkring i havet tills äggen kläcks. Larverna simmar sedan fritt i vattnet. Marulken kan bli mer än 25 år gammal.

Vildfångad

Marulk fiskas året runt. Tidigare var den främst en bifångst, men i dag fiskas den riktat, främst med gälnät utanför västra Norges kust.

Föda

Fisk, kräftdjur och bläckfiskar.

Fisket

Marulk fiskas året runt. Tidigare var den främst en bifångst, men i dag fiskas den riktat, främst med gälnät utanför västra Norges kust.

Näringsinnehåll

Produkter från havet innehåller nästan alla näringsämnen kroppen behöver. Marulken är särskilt rik på:

  • proteiner, som bygger upp och underhåller kroppens alla celler
  • vitamin A, som hjälper till att bygga upp immunsystemet och är viktigt för synen, reproduktionsförmågan och fostrets utveckling
  • vitamin B12, som är viktigt för kroppens produktion av nya celler, inte minst de röda blodkropparna där en brist på vitaminet kan ge upphov till anemi
  • selen, som är en viktig beståndsdel i ett enzym som bekämpar skadliga kemiska processer i kroppen.

Du kan läsa mer om näringsinnehållet på  www.nifes.no/prosjekt/sjomatdata/

http://int.marketsites.eksportfis.prod.nsj.osl.basefarm.net/Learn-more/Seafood-encyclopedia/Wolffish,-catfish