Frågor och svar om etoxikin i odlad lax

Frågor och svar om etoxikin i odlad lax, med anledning av artikel i Testfakta

Fråga: Vad är etoxikin?

Svar: Etoxikin är en tillsats som används i fiskfoder och som motverkar att fettet i fodret oxiderar. Om man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i samband med transporter och därför är det ett lagkrav från internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att ämnet används.

Fråga: Varför finns det i odlad lax?

Svar: Etoxikinet överförs från fodret till laxfilén, men halterna ligger långt under de nivåer som bedöms kunna innebära en hälsorisk. Världshälsoorganisationen WHO har fastställt en nivå för accepterat dagligt intag (ADI) på 0,005 milligram per kilo kroppsvikt per dag. Det test som utförts på uppdrag av Testfakta visar att laxfiléerna innehåller nivåer som är långt under WHO:s ADI.

Fråga: Är det förbjudet att använda etoxikin i fiskfoder?

Svar: Nej, det är faktiskt ett krav och etoxikin är en godkänd tillsats för fiskmjöl. Om man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i samband med transporter och därför är det ett krav från internationella sjöfartsorganisationen IMO att ämnet används.

Fråga: Vågar man äta odlad lax?

Svar: Ja. Lax är ett hälsosamt och noggrannt kontrollerat livsmedel. Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta fisk två till tre gånger i veckan, gärna fet fisk såsom odlad lax. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara en hälsorisk om man följer Livsmedelsverkets kostråd.

Fråga: Vågar man ge lax till barn?

Svar: Livsmedelsverket rekommenderar att barn äter fisk ofta, gärna två till tre gånger per vecka och varierade fisksorter. Rekommendationerna för odlad lax gäller för såväl barn som för vuxna.