Frågor och svar om skrei

Frågor och svar om skrei

Här hittar du allt du behöver veta om norsk skrei.

Den tillhör den norsk-arktiska stammen (Gadus morhua). När torsken blir könsmogen går den ner till norska kusten för att leka. Då blir torsken en skrei. 

Varför köpa skrei?

  • Norsk torsk när den är som bäst. Skrei har ett fastare, vitare och mer delikat kött.

  • Skrei är ett kvalitetsmärke och har ett spårbart ursprung.

  • Fisket av skrei är hållbart. 

  • Grönt ljus från norska WWF. 

  • Miljöcertifierat av MSC (Marine Stewardship Council) och KRAV.

Vad är kvalitetsmärkt skrei?

Förstklassig färsk skrei som är fångad, behandlad och packad efter bestämda krav får märket Skrei. Den ska vara packad inom 12 tim och bevaras på is mellan 0° och 4°C.

Vad går kvalitetsstandarden skrei ut på?

De norska producenter som vill sälja kvalitetsmärkt skrei ska vara registrerade hos Norges sjømatråd. De får en kvalitetsstandard att leva upp till som kontrolleras noga. Märket är en garanti för att skreien är av hög och stabil kvalitet.

Varför är skrei dyrare än annan torsk?

Det är en säsongsprodukt och fiskas januari till april. Efter vandringen från Barents hav får skreien ett mycket delikat kött. Den blir muskulösare, fastare och vitare.

Var sker skreifisket?

Endast vid norska kusten. Cirka 40% leker utanför Lofoten och Vesterålen, men lekområdet sträcker sig från Mørekusten i söder till Finnmarkskusten i norr.

Hotar skreifisket torskbeståndet i stort?

Nej. I de kvoter som bestäms för torsk, ingår skrei. Det är cirka en halv miljard skrei som leker utanför norska kusten. Cirka 90% återvänder till Barents hav. Så skreifisket har liten betydelse för torskbeståndets fortlevnad.

Är beståndet bärkraftigt?

Ja. Skrei kommer från världens största torskbestånd, den nord-ost-arktiska torsken i Barents hav. Tack vare god förvaltning av norska myndigheter är beståndet hållbart och i god tillväxt. Fisket har grönt ljus från norska WWF och är certifierat av MSC (Marine Stewardship Council) och en stor del av det norska torskfisket är KRAV-certifierat. Allt fiske efter den nord-ost-arktiska torsken inom 12 sjömil från kusten, liksom fisket utanför 12 sjömil, är numera certifierat av MSC (Marine Stewardship Council).

Hur skiljer sig skrei från torsk?

Skrei är en lekmogen torsk i sina bästa år. Den simmar över stora havsområden och lever större delen av sitt liv i fritt vatten till skillnad från den stationära torsken som lever i ett mindre område. Kusttorsken är en del av den stationära torskstammen och några miljöorganisationer hävdar att den stammen inte är bärkraftig. Norge tar förvaltningen av torsk på allvar och följer en egen uppbyggnadsplan av beståndet som bl a är godkänd av ICES (International Council for the Exploration of the Sea).