Integritetspolicy

I samarbete med norska fiske- och vattenbruksindustrin arbetar Norska Fiskerikommittén på att utveckla marknader för norsk fisk och skaldjur. Med sitt arbete ämnar Norska Fiskerikommittén att öka värdet på norsk fisk och skaldjur. Det gör vi genom att utnyttja vår kännedom om marknaden, marknadsutveckling, marknadsberedskap och genom att bygga vårt varumärke på utvalda marknader världen över. Dessutom är vi ständigt på jakt efter nya möjligheter för norska fisk- och skaldjursprodukter på nya och spännande marknader.

När vi gör det samlar vi in information om våra användare via webbplatser eller andra elektroniska metoder. Våra användares integritetsskydd är en prioritet för oss.

På denna sida beskriver vi hur vi använder anonymiserad information, personuppgifter och cookies, hur vi använder denna information och vem vi delar den med.

1 Personuppgifter

Personuppgifter är information som går att härleda till en viss person. Det kan t.ex. handla om ditt namn, din bostad, telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Behandlingen av personuppgifter styrs av den norska dataskyddslagen och Norska Fiskerikommittén är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med bruket av våra tjänster och produkter och även för personuppgifter som vi samlar in och organiserar för de syften som beskrivs nedan.

Det finns företag som behandlar informationen åt oss. De kallas för dataprocessorer. När vi använder dataprocessorer ingår vi avtal med dem, som styr hur de kan behandla den information som vi lämnar över till dem.

 

2 Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in information som du förser oss med och information om hur våra tjänster används. I vissa fall får vi också in information från tredjepart.

2.1. Data som du förser oss med

När du registrerar dig som användare hos oss (dvs. skickar in personuppgifter via ett formulär eller i ett e-postmeddelande), förser du oss med information som vi lagrar. Denna information lagras i vår databas så att vi kan utföra eller säkerställa leverans av de tjänster som du har beställt samt förbättra våra tjänster och förebygga bedrägeri. Vi lagrar också information när du kontaktar oss, t.ex. genom att skicka oss en e-posttjänst eller ett e-postmeddelande så vi kan svara på dina frågor.

2.2. Data som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Detta gör vi för att förbättra de tjänsterna och anpassa vårt innehåll efter dig. Vi samlar t.ex. in information om hur du besöker våra webbplatser och vilka andra webbplatser du använder.

Det kan hända att vi delar med oss av den information vi samlar in:

2.2.1 Information om din enhet och ditt nätverk
Vi registrerar information som framställs av användarnas enheter och uppkopplingen mellan deras enheter till våra tjänster. Exempel på sådan information är den typ av enhet, operativsystem, läsarinformation, IP-adress, cookies och olika identifieringsfiler som du använder.

Vi anpassar displayen för våra tjänster efter den enhet du använder. När du kontaktar oss via mobiltelefon levererar vi den tjänsten med en mobilvänlig display.

2.2.2 Information om bruk av våra tjänster
När du går in på vår webbsida som ägs av Norska Fiskerikommittén registreras din aktivitet automatiskt i vårt mätningsverktyg. Vi använder denna information till att förbättra våra tjänster och till att förse dig med innehåll och marknadsföringskommunikation som är relevant för ditt användarmönster.

Vi samlar in historik för att se vilka av våra sidor som läses mest och vilka sidosökningar som inte tillhandahåller tillgång till bra innehåll. Med hjälp av denna historik kan vi skapa bättre innehåll som är mer relevant för dig.

2.2.3 Cookies, lokal lagring
När du använder Norska Fiskerikommitténs tjänster lagras cookies och annan information lokalt på din enhet. Dessa cookies lagras i den läsare du använder – de är textfiler som våra system läser.

Vi lagrar denna information så att vi kan förenkla bruket av våra tjänster och lättare förse dig med relevant information när du besöker oss. Cookies och annan lokal lagring används till att komma ihåg inställningar och justeringar som du har gjort. Cookies används också till att mäta trafiken på våra webbplatser. 

2.2.4 Information om ditt användarkonto och din kundrelation
Om du är en registrerad användare lagrar vi information om ditt användarkonto, dina preferenser och registrering i vår kokboksapplikation (finns inte på alla sidor). Vi lagrar denna information för att lättare kunna hantera relationen mellan dig och oss. Detta gäller också historisk information.

3 Varför samlar vi in denna information?

Vi arbetar hela tiden på att du ska få en så bra tjänst som möjligt och en bra upplevelse när du kopplar upp dig till oss. Vi ska endast använda din information till att:

3.1. Leverera överenskomna tjänster till dig

Personuppgifter används tillsammans med annan information till att leverera de tjänster som vi har kommit överens om. Vi använder denna information till att se till att din användarupplevelse är lämplig och relevant­genom anpassade displays som grundar sig på tidigare besök och den typ av utrustning du använder till att besöka oss.

3.2. Generera statistik

Vi tar fram statistik och identifierar trender för att kunna utveckla och förbättra våra webbplatser.

3.3. Förbereda personanpassade tjänster

För att kunna förse dig med personanpassat innehåll och anpassning till tjänsten använder vi information om hur du använder våra tjänster till att anpassa displays för senare besök och vi kan ge dig rekommendationer om andra tjänster eller innehåll baserat på detta.

3.4. Mät och rikta effekten av reklamen.

När vi gör reklam vill vi förse dig med något som är relevant för dig och mäta hur effektivt det är. Vi kan också kontrollera hur många gånger du får se en annons baserat på vår information.

3.5. Begränsad tillgång till våra system.

Vi använder information som vi har om våra användare till att begränsa tillträde till våra system och till att kontrollera om dessa har missbrukats. Det kan handla om falska profiler, skräppost och försök att logga in på andras konton.

3.6. Dela vårt innehåll

På våra webbsidor hittar du funktioner som gör att du kan dela innehåll med andra. Till detta använder vi information på din enhet för att använda delningsfunktionerna på Twitter och Facebook. Dessutom använder vi ett system för att dela innehåll via e-post.

4. Vem delar vi informationen med?

Den information vi har om dig kan delas med andra där det är lämpligt för de syften som beskrivs i denna förklaring. Vi kommer inte att sälja eller kommunicera personuppgifter på något annat sätt än vad som beskrivs här såvida inget annat har avtalats specifikt med dig.

I vissa fall kan vi dela icke-personlig information (användarinformation) med marknadsförare som vi samarbetar med för att kommunicera riktat innehåll. Vi kommer inte att dela direkt identifierbar information (namn, telefonnummer, osv.) utan ditt uttryckliga medgivande.

4.1. Myndigheter

Vi delar endast vad vi är skyldiga att dela. Om vi misstänker att det förekommer brott i samband med bruket av våra tjänster kan vi lämna över dessa till myndigheterna.

5. Så här ser, korrigerar eller raderar du den information vi har om dig.

Vi vill ha den allra senaste informationen om dig.

Vi ska inte lagra personuppgifter om dig längre än vad som är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster eller uppfylla eventuella myndighetskrav.

Om du hittar något fel eller tror att vi har information om dig som är felaktig kan du be att vi ändrar den eller ändra den själv enligt följande:

5.1. Registreringar i kokboksapplikationen

Om du anser att vår information är felaktig kan mycket av den ändras. Vissa delar av denna information kan endast ändras av oss så om du hittar felaktigheter, kontakta oss på service@seafood.no och be att vi ändrar den.

5.2 Administrering och radering av cookies

Vi har skapat en sida som handlar om hur vi använder cookies. Där hittar du instruktioner om hur du själv kan administrera dessa.

6. Ändringar

Vi ska uppdatera denna integritetsförklaring med jämna mellanrum för att spegla ändringar på våra webbsidor eller vår policy. Vi ska tillhandahålla information om de tjänster som berörs.

Denna integritetsförklaring uppdaterades senast:  I juni 2018.

Om du vill kontakta oss om denna förklaring eller om sekretessinformation som vi kan ha går det utmärkt på service@seafood.no.