Kontroll och miljömärkning av lax

Fakta: Kontroll och miljömärkning av lax

Långsiktigt hållbart havsbruk

Produktionen av norsk lax sker i naturlig miljö med havets resurser. För industrins existens krävs ett långsiktigt hållbart arbete. Tillsammans med Nærings- och fiskeridepartementet har industrin utarbetat en strategi för hållbart vattenbruk. Det löpande arbetet omfattar utfärdande av tillstånd, inspektion, kontroll och analys av utfall och förbättringsförslag.

Genom certifiering fastställs och dokumenteras hållbarhet och matsäkerhet för att fortsätta driva den norska fiskindustrin i en miljösmart riktning. Arbetet sker med hjälp av ett flertal myndigheter, däribland Mattilsynet som är den norska motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket. Myndigheten arbetar bland annat för att säkerställa en miljöriktig produktion av den norska laxen.

Norskt ursprung innebär låg miljöpåverkan

Det finns en mängd olika miljömärkningar för fisk och det är inte alltid lätt för konsumenter att veta vad en viss märkning betyder. Märkningen med Norgeloggan är ingen miljömärkning utan en garanti för att fisken kommer från Norge och är fångad eller odlad enligt det strikta norska regelsystemet. Norsk odlad lax har en låg miljöpåverkan jämfört med annan livsmedelsproduktion, och norska fiskodlare jobbar aktivt för att minska den ytterligare.

Miljömärkningar

Nedan följer de vanligaste miljömärkningarna för fisk. Den vanligaste miljömärkningen för norsk odlad lax är KRAV. I Sverige säljs även ASC-märkt norsk odlad lax.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Ett initiativ från WWF och en relativt ny standard för miljömässigt och socialt ansvarsfullt vattenbruk.

EU-ekologiskt

Innebär att minst 95 procent av produktens innehåll har producerats ekologiskt.

Friend of the Sea

Friend of the Sea-vattenbruk odlar utan användning av tillväxthormoner, samt respekterar vattenparametrar och kritiska livsmiljöer.

Global G.A.P.

En business-to-business-standard för många typer av livsmedelsprodukter. Reglerna för vattenbruk inkluderar livsmedelssäkerhet, djurskydd och allmän miljöpåverkan.

KRAV

KRAV-märkt fiske ska vara långsiktigt hållbart, utföras med säkra metoder och vara spårbart. KRAV-märkt lax matas med foder där proteinet kommer från fiskrens och kasserad fisk, alltså inte från matfisk.

Marine Stewardship Council (MSC)

Den internationella miljöstandarden MSC syftar till att främja ett välskött och hållbart fiske och bedömer fisket utifrån tre principer: fiskbeståndets status, fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets skötsel. 75 procent av all vildfångad norsk fisk för export är godkänd enligt MSC-standard. 

WWF

WWF presenterar årligen en fiskguide som genom markeringar i grönt, gult eller rött ska vägleda konsumenter i valet av fisk- och skaldjursprodukter. Fiskguiden är ingen miljömärkning och WWF utför heller inga egna kontroller.