Kvalitetsmärkningen fjordörret

Kvalitetsmärkningen fjordörret

Kvalitetsstandarden för fjordörret (norsk regnbågslax) är baserad på stränga krav för att kunna säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå.

Fjordörret ska kunna leva upp till följande krav för att möta kvalitetsstandarden:

  • Den ska vara uppvuxen i norska hav och väga över 2 kilo. 

  • Köttet ska ha en jämn röd färg, skinnet ska vara blankt och ha en naturlig form. 

  • Den ska packas strax efter att den slaktats. Vidare ska den förvaras och transporteras med en konstant temperatur på 0-4 °C fram till leverans. 

  • Hanteras endast av personal som utbildats enligt kraven i kvalitetsstandarden.

Varje registrerad produktionsanläggning ska:

  • Möta kvalitetsstandarden som anges i standarddokumentet NS 9412:2010.

  • Kunna visa detaljerad och fullständig spårbarhet och kvalitetsdokumentation.

  • Vara registrerade hos norska livsmedelsverket (Mattilsynet).

  • Kontrolleras av en oberoende tredje part.