Merroir

Merroir ([mεʀwaʀ] på franska) kommer från ordet ”mer”, som betyder hav. Merroir uttrycker olika karaktäristiska värden kopplade till hur havet påverkar smaken hos det som lever av och i havet, såsom fisk och växter.

Definition

Merroir ([mεʀwaʀ] på franska) kommer från ordet ”mer”, som betyder hav. Merroir uttrycker olika karaktäristiska värden kopplade till hur havet påverkar smaken hos det som lever av och i havet, såsom fisk och växter. 

Bakgrund

När fransmännen för drygt hundra år sedan delade in sitt vinland i olika ursprungsområden, AOC, valde de att utgå från växtplatsernas specifika betingelser. Det handlade om allt från jordmån till vindkyla. Detta blev en grund för att tala om druvans terroir – ett begrepp som sedan blivit reglerat vad gäller många andra jordbruksprodukter, i synnerhet grönsaker, i hela Europa. Norges sjømatråd har tagit fasta på utvecklingen av terroir-begreppet eftersom sjömat i de flesta avseenden också har en specifik smak beroende på ursprunget.

Fyra olika merroir-faktorer

Det finns flera merroir-faktorer som anses påverka smaken:

  • i vilket hav fisken/växten har vuxit upp (födelseplats)

  • vad den har ätit (föda)

  • när på året den fångats/skördats (fångsttillfälle)

  • var den har fångats/skördats (fångstplats)

White Guide Merroir Award

Utvecklingen av  merroir är ett initiativ från Norges sjømatråd i samarbete med White Guide. Förutom den fortsatta utvecklingen av vokabuläret för hur sjömat smakar, innefattar samarbetet White Guide Merroir Award som premierar krogar för nyskapande arbete med sjömat med merroir som utgångspunkt. 

Läs mer på White Guide: http://www.whiteguide.se/nyheter/merroir-ska-utveckla-spraket-for-hur-sjomat-smakar