Norsk fisk är god fisk från rena vatten

Norsk fisk är god fisk från rena vatten

Norges kustlinje är över 83 000 km lång. Med andra ord är det inte konstigt att norskt fiske och fiskodling är viktiga näringar – både ­sett till tradition och för framtiden. Men för att skapa en långsiktig och hållbar framtid är det viktigt att samhället och fiskeindustrin gemensamt arbetar för att värna om livet i havet och det känsliga ekosystemet.

Målet för den norska fiskepolitiken är att ge förutsättningar för både en lönsam och varaktig fiskenäring. Detta kan bara bli verklighet om miljön och fiskbestånden säkras för framtiden. Precis som vildfångad fisk måste även fiskodling bedrivas på ett hållbart sätt. Miljömässig och ekonomisk hållbarhet, friska fiskbestånd och bra fiskfoder är självklara utgångspunkter för en sund och god fiskeindustri.

Norges sjömatråd är en branschorganisation som arbetar för att sprida information om fisk och skaldjur från Sjömatrådet jobbar även aktivt för en hållbar havsnäring. Styrelsen utses av Norges Fiskeri- och kustdepartementet.

Väljer du en fisk som är märkt med Norgesymbolen betyder det att den är fiskad eller odlad i Norge och paketerad eller producerad i Norge eller inom EU. Symbolen garanterar att din råvara är av hög kvalitet, noggrant kontrollerad och spårbar från hav till bord. Norges sjömatråd samarbetar i Sverige med detaljhandeln och restaurangnäringen.