Norska torskens historia

Norska torskens historia

I tusentals år har de små fiskesamhällena varit Norges hjärta. Här har det traditionella fisket förts vidare från generation till generation, så att våra förfäders yrkesskicklighet och erfarenhet kunnat leva vidare. Genom åren har också en allt bättre kunskap och vidareutvecklade metoder bidragit till att den norska torsken är av högsta kvalitet.

Så började det
Vi vet inte säkert när det norska fiskets historia började, men vi vet att den är brokig och innehållsrik. I Nordnorge finns hällristningar som visar att fisk redan på stenåldern var en viktig resurs som gav människor en möjlighet att överleva längs med kusten.

Den norska torsken har varit känd i århundraden och omnämns för första gången redan i Egils saga från 875. Leiv Eiriksson tog med sig torkad torsk som proviant under expeditionen då han upptäckte Amerika 1001. Under 1100-talet började torkad torsk exporteras och den första skeppslasten med klippfisk lämnade Norge 1692. En viktig förutsättning för beredningen av fisk var det gynnsamma klimatet. Stockfisk och klippfisk, som var bland de första norska exportvarorna, är resultatet av optimala väderleksförhållanden.

Havets och dess resurser har i hundratals år utgjort en stabil grund för de dynamiska samhällen som ligger längs hela den mer än 101 000 kilometer långa norska kusten. Fisket har alltid varit och kommer alltid att vara otroligt viktigt för livet här. Det har inneburit försörjning för den glesa befolkningen som är så unik för Norge. I dag är aktiviteten och den ekonomiska tillväxten hög i hela den norska ekonomiska zonen, som sträcker sig 200 sjömil ut från kusten.

Lika viktigt nu som förr
De senaste decennierna har Norge förknippats starkt med olja, och det är sant att den har varit extremt viktig för landets ekonomiska tillväxt under de senaste 40–50 åren. Sett i ett historiskt perspektiv är det dock fisk och skaldjur som har varit landets viktigaste exportvara.

Men det norska fisket är mer än bara historia. Fiskenäringen utgör fortfarande grunden för dagens aktiva samhällen och ger många människor här en framtid. Norges unika kombination av natur, kultur och resursförvaltning gör landets fisk och skaldjur till en produkt i världsklass som säljs på internationella toppmarknader. Fiskenäringen hade 2015 ett exportvärde på över 70 miljarder norska kronor. Dess internationella betydelse illustreras tydligt av det faktum att norsk fisk i dag fraktas till mer än 100 olika länder.