Om fiskerikontroller

Om fiskerikontroller

Den noggranna kontrollen gör att många myndigheter är inblandade. De här är de viktigaste:

Norska Fiskeri- och kustdepartemente

Här har man det politiska ansvaret för hela fiskenäringen inklusive hamnar och sjöfart. Ministeriet förhandlar också fiskekvoter med EU och med Ryssland.

Kustbevakningen

Praktiskt taget allt fiske är numera reglerat av kvotbestämmelser och fångstperioder. Kustbevakningen kontrollerar fisket till havs liksom vid landning och spelar en viktig roll i kampen mot svartfiske.

Havsforskningsinstitutet

Institutets forskare följer utvecklingen i haven och de marina ekosystemen, ger råd och anvisningar om arter, bestånd och fiskemetoder.

Norska Fiskedirektoratet

Motsvarar det svenska Fiskeriverket och har ett operativt ansvar för att fiskepolitiken fullföljs enligt de politiska riktlinjerna som Fiskeri- och kustdepartementet har dragit upp. Det innebär att man ger tillstånd till fiske och fiskodling, man inspekterar, kontrollerar och analyserar utfallet och föreslår förbättringar. Spårbarhet är ett viktigt inslag i den norska fiskepolitiken; varje fisk ska kunna spåras från fiskefartyg eller odling till slutförsäljningsställe.

Institutet for närings- och fiskeforskning

NIFES är ett oberoende forskningsinstitut som fungerar som rådgivare till fiskeministeriet i alla frågor som rör fisken som livsmedel. Det innebär att NIFES också arbetar med frågor om fiskfoder och fiskodling.

Mattilsynet

Mattilsynet är den norska motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket. Mattillsynet ser till att all livsmedelsframställning sker i enlighet med matlagen, som ska främja hälsan, säkerställa en miljöriktig produktion och förhindra spridning av sjukdomar. Myndigheten har också ansvar för djurvälfärdslagen som ska säkerställa att alla djur, däribland fisken, behandlas riktigt.

Norges sjömatråd

Norges sjömatråd är norska fiskeindustrins marknadsföringsorganisation. Norges sjömatråd arbetar framförallt med att ge konsumenterna information och inspiration i fiskfrågor.