Om miljömärkning

Om miljömärkning

Allt fler tycker det är viktigt att maten vi äter är producerad i samklang med miljön. Genom att välja fisk och skaldjur märkta med Norgeloggan kan du vara säker på att varan är noggrant kontrollerad under hela kedjan.

75 procent av all vildfångad norsk fisk för export är godkänd för MSC-märkning. God förvaltning av de vilda bestånden och ökad fiskodling är de viktigaste sätten att möta världens allt större efterfrågan på den nyttiga fisken. Här har vi samlat miljömärkningar för fisk och hur de funkar. 

Marine Stewardship Council, MSC

MSC är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation. MSC etablerades är 1997 av Unilever, som är världens största inköpare av fisk och skaldjur, och den internationella naturvårdsorganisationen WWF, Världsnaturfonden. Sedan 1999 är MSC helt oberoende, av såväl Unilever som WWF, men får stöd av välgörenhetsorganisationer och företag runt hela jorden.

MSC-märkningen kan också användas av butiker och restauranger som arbetar med MSC-märkta produkter. MSC är idag den enda internationella miljöstandarden för fiske och märkningen syftar till att främja ett välskött och hållbart fiske.

Ett välskött och hållbart fiske kännetecknas av att det skyddar fiskarterna och den miljö de lever i samtidigt som det tillåter ett ansvarsfullt fiske. Ett hållbart fiske innebär att det bestånd man fiskar från är på en hälsosam nivå. Ett välskött fiske säkerställer att det finns en framtid för industrin och för alla dem som är beroende av fisket för sitt uppehälle. Vilket fiske som helst, oavsett geografisk placering eller storlek, kan ansöka om oberoende bedömning enligt MSC:s standard. Bedömningen utförs av certifieringsföretag som är oberoende organisationer godkända av MSC. Fiske som har godkänts för MSC-märkning får använda MSC:s blåa märkning. 

MSC bedömer fisket utifrån tre principer:

 1. Fiskbeståndets status - värderar om det finns tillräckligt med fisk för att säkerställa att fisket är hållbart.

 2. Fiskets inverkan på den marina miljön - värderar vilken påverkan fisket har på den marina miljön i dess omedelbara närhet och omfattar andra fiskarter, marina däggdjur samt sjöfågel.

3. Fiskets skötsel - värderar de regler och metoder som finns på plats samt hur de genomförts för att behålla ett uthålligt fiske och för att säkerställa att miljöpåverkan hålls minimal.

För att få sätta MSC-märket på en fiskeprodukt måste producenten och varje efterföljande led i värdekedjan betala en certifieringsavgift. Den används bland annat för att göra uppföljande undersökningar kring spårbarhet och att öka kännedomen om MSC. Väljer en producent eller vidareförädlare att stå utanför avgiftssystemet kan fisken uppfylla kraven för MSC trots att märket saknas. Vill du veta mer, kan du besöka www.msc.org

KRAV

Krav är en av de mest etablerade svenska miljömärkningarna på livsmedelsområdet och används för en rad olika produkter. KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar. När det gäller fisk och skaldjur står KRAV för säkra fiskemetoder, hållbara bestånd och spårbarhet.

Säkra metoder innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter, sjöfåglar, tumlare och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör heller inte bottnar eller korallrev.

Hållbarheten säkras genom att det KRAV-certifierade fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan. För att ett fiske ska bli KRAV-godkänt ska sakkunniga inom bland annat fiskeribiologi, miljövård, etologi, fiskemetoder och redskapsutveckling bedöma att beståndet klarar fisket långsiktigt.

Spårbarhet innebär att fartyget kan positionsbestämmas, vilket gör att det går att kontrollera att fartyget endast fiskar på godkända bestånd.

Fisken är också fångad från fartyg med höga krav på minsta miljöbelastning från drivmedel, smörjoljor, hydrauloljor och bottenfärger.

För att få sätta KRAV-märket på en fiskeprodukt måste producenten betala en avgift till KRAV. Avgiften används bland annat till att göra uppföljande undersökningar kring spårbarhet med mera. Det innebär att ett fiske som uppfyller KRAV:s höga målsättningar inte nödvändigtvis behöver ha KRAV-märket. Vill du veta mer om KRAVs regler för fiskodling kan du klicka här.

Norsk Fisk

Märkningen med Norgeloggan är ingen miljömärkning utan anger bara att fisken kommer från Norge och därigenom är fångad eller odlad enligt det strikta norska regelsystem som gjort att Norge fått utmärkelsen som bästa fiskenation. Många av de stora livsmedelskedjorna har egna märkningar av livsmedel som t ex Änglamark, Eco m fl. Det finns också oberoende märkningar producenterna kan ansöka om att få använda, så som KRAV och MSC.

KRAV kan användas för en lång rad varor medan MSC bara kan används för vildfångad fisk och skaldjur. Delar av det norska räkfisket kan KRAV-märkas och all norsk torsk, sej och kolja är MSC-certifierad. Det finns också KRAV-märkt lax. Till skillnad från andra länder låter Norge hela fisket MSC-prövas, inte bara den fisk som kommer från enskilda fiskeriföretag.

WWF

WWF har tagit fram en konsumentguide som med hjälp av en grön-gul-röd markering klassificerar fisk för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjursprodukter. Grön signal betyder ”Smaklig måltid!”, gul står för ”Var försiktig med!” och röd signal för ”Låt bli!”. WWF redovisar inte hur deras klassificering är gjord men rekommenderar konsumenterna att framförallt köpa fisk- och skaldjur märkta med KRAV eller MSC