Torsk från hållbara bestånd

Torsk från hållbara bestånd

Torsken trivs längs den norska kusten. Att det fortfarande är så visar vilket hårt arbete alla inblandade parter och organisationer har lagt ner. Tillsammans ser vi till att hållbarhet står i fokus för hela den norska leverantörskedjan. Faktum är att hållbarhet har varit en viktig del av torskfisket ända sedan 1987, då vi först införde landningsskyldighet. I dag kan vi se resultatet av vårt noggranna och banbrytande arbetssätt i form av rekordstora torskbestånd.

De norska torskbestånden
När man har fått något till skänks har man ansvar för att ta hand om det. Norges klara, kalla vatten är fulla av torsk av hög kvalitet, en värdefull råvara som vi måste ta hand om för att kunna fortsätta använda den. Det är därför vi arbetar med hållbara metoder – så att vi även i framtiden kan dela med oss av överflödet.

Nordsjötorsk
Nordsjötorsken förvaltas till största delen av EU, även om vi samarbetar kring beståndsstorlekarna. Tillsammans har vi antagit ett regelverk för fisket som grundas på försiktighetsprincipen.

Kusttorsk
Kusttorsken förvaltas i dag i enlighet med en återuppbyggnadsplan, trots att det har varit svårt att mäta hur stora bestånden egentligen är.

Torsk från Barents hav
Bestånden av torsk i Barents hav är de största i världen, med en uppskattad biomassa på runt 2,5 miljoner ton.   

Ett tecken på framgång
I mer än 20 år har Norges fiskbestånd förvaltats utifrån bästa tillgängliga forskningsresultat. Vi strävar hela tiden mot målet att bli världsbäst på hållbar fiskeförvaltning

Med en uppskattad biomassa på 2,5 miljoner ton har Barents hav de största torskbestånden i världen. Norges totala kvot för 2015 har satts till 414 920 ton, alltså mindre än en fjärdedel av detta.

Ett viktigt mål för den norska fiskeförvaltningen är att allt fiske ska ske på ett hållbart sätt. För de bestånd som inte är i tillräckligt god kondition införs särskilda åtgärder, så att de kan byggas upp igen och fiskas på ett hållbart sätt i framtiden.

Vi tryggar en hållbar framtid
Vi tycker om förutsägbarhet. För att kunna lita på att den norska torsken lever kvar i framtiden har vi tagit fram ett helt nytt ramverk för att kontrollera fiskenäringen. Ramverket skapar mervärde genom att se till att resurser och varor används på ett hållbart sätt och upprätthålls av olika lokala organisationer.

Allt fiske – oavsett om det sker i Norges klara, kalla vatten eller på andra håll – kontrolleras för att garantera att torsken är av allra högsta kvalitet. Exporten är också reglerad, vilket är anledningen till att regeringen och lokala myndigheter arbetar tillsammans med EU och andra internationella samarbetsorgan för att implementera dessa riktlinjer.

Reglering av fisket
En lång rad organisationer, unioner och myndigheter deltar i beslutsprocessen, från miljöorganisationer till Sametinget:

  • fiskarorganisationer

  • fiskeföretag

  • handelsunioner

  • Sametinget

  • lokala myndigheter

  • andra berörda intressenter, t.ex. miljöorganisationer