Typer av torsk

Typer av torsk

Torskfiskarna är en stor familj med arter som lever i både salt- och sötvatten. 

Norska: Torsk
Latin: Gadus

Det här är några arter:

Atlantisk torsk (Gadus morhua)
Lever längs Nordamerikas kust (från New England till Labrador), Grönlands sydkust samt i Irlands och övriga Europas kustvatten (särskilt Nordsjön, Norska havet och Barents hav).

Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus)
Vanligt förekommande i Gula havets kustområden via Berings sund till Los Angeles.

Grönlandstorsk (Gadus ogac)
Lever i nordvästra Atlanten och arktiska vatten.

Olika torsktyper
Det finns två typer av torsk:

Stationär kustlevande torsk (kusttorsk) lever nära havsbotten på grundare vatten.

Vandrande oceanisk torsk färdas långa sträckor och simmar närmare ytan.

Mer än 90 procent av Norges torskfångster kommer från de klara, kalla vattnen i Barents hav. Men under några månader varje år vandrar den lekmogna torsken närmare Norges kust för att föröka sig.

Under sin långa färd utvecklar den starkare muskler och ett kött med unik textur, som förvandlar fisken till den norska delikatessen ”Skrei”.

 

Kännetecken 
Det här är en fisk som är lätt att känna igen när du väl vet vad du ska titta efter. Torsken har en lång, stark kropp med tydlig, böjd vit sidolinje. Den har tre tätt sittande ryggfenor och en spetsig skäggtöm på underkäken.

Torskens färg berättar en del om var den kommer ifrån. Torsk från grunda vatten är rödaktig, brun eller olivgrön till färgen med mörkare fläckar. Om den i stället har levt på djupare vatten är färgen ljusare och ofta gråaktig.

Visste du att torsken kan bli upp till 40 år gammal, 200 cm lång och väga upp emot 60 kilo?

 

Barents hav har perfekta förutsättningar
De kalla vattnen, starka strömmarna och kraftiga vindarna i Barents hav är tuffa utmaningar för människan, men skapar en perfekt miljö för världens största torskpopulation som växer och frodas här. Faktum är att det var den läckra vita fisken som gav de första norrmännen den näring de behövde för att överleva de kalla vintrarna.

I Barents hav finns det gott om mat för torsken. Som ung äter den djurplankton, krill och kräftdjur, men övergår sedan till mindre fiskar som lodda och sill. En annan anledning till att torsken trivs så bra här är dess anpassningsförmåga. Den är en djuphavsfisk som oftast lever nära botten, men trivs lika bra närmare havsytan.