Uppdaterad riskutvärdering visar att fisk är säkert – och viktigt – att äta

Uppdaterad riskutvärdering visar att fisk är säkert – och viktigt – att äta

Det konstaterar norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, som idag presenterade sin uppdaterade risk/nytta-utvärdering av fisk. Rapporten visar att konsumtion av fet fisk inte innebär någon risk för skadliga mängder av miljögifter. Det gäller även kvinnor i fertil ålder.

Utvärderingen är utförd av Vetenskapskommitten för mattrygghet (VKM) på uppdrag av Mattilsynet och är en uppdatering av en utvärdering från 2006.

– Uppdateringen är viktig för att vi ska kunna ge befolkningen rätt råd om hur de ska äta sunt och tryggt, säger Harald Gjein vid Mattilsynet.

VKM konstaterar att det finns gott om dokumentation som stöder att fisk skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom. Fisk påverkar utvecklingen av nervsystemet positivt hos foster och barn. Att inte äta tillräckligt med fisk, dvs mindre än en gång i veckan, innebär att man kan gå miste om dessa hälsofördelar.

Ät fisk två till tre gånger i veckan

Rådet är att äta fisk två till tre gånger i veckan och att gärna använda fisk som pålägg. Man understryker också att kosttillskott med fiskolja inte ger samma hälsofördelar som fisk som mat.

Betydligt mindre miljögifter i odlad fisk

I rapporten från 2006 framkom att mat från såväl växt- som djurriket innehåller varierande halter miljögifter, såsom kvicksilver, dioxin och PCB. Det var anledningen till att man beställde denna uppdaterade rapport. Det man kommit fram till sedan dess är att halterna miljögifter i vild fisk i stort sett är desamma, men att den odlade fisken innehåller 70 procent mindre dioxiner och PCB, och hälften så mycket kvicksilver. VKM konstaterar också att trots att trots att mängden marina fettsyror hos den odlade fisken är något mindre än tidigare (pga ökningen av växtbaserat foder) är fisk fortsatt den viktigare källan till omega 3.

Läs mer om rapporten här.