Hälleflundra

Hälleflundra

Norsk hälleflundra förekommer både vildfångad och odlad. Det milda köttet är vitt, fast och saftigt, med en konsistens som påminner om vanligt kött. Det gör att den kan lagas till på en lång rad sätt och passar ihop med många olika ingredienser – perfekt när du vill skapa en festmåltid åt släkt och vänner.

Lever i

Vildfångad: Unga hälleflundror lever på relativt grunt vatten inne vid kusten. Äldre och större hälleflundror lever också ute på öppet hav.

Odlad i havet:  Hälleflundra odlas i Nordnorges klara, kalla och djupa fjordar.

Blir som störst

Vildfångad: En vild hona kan väga så mycket som 200 kilo.

Odlad i havet: Odlad hälleflundra slaktas vanligtvis när den når en vikt på 6–7 kilo.

Kallas också för

Latin: Hippoglossus hippoglossus

Engelska: Atlantic halibut

Franska: Flétan de l’Atlantique

Tyska: Heilbutt

Näringsvärde i 100 g rå hälleflundra (ätliga delar)

Energi: 515 kJ (123 kcal)

Näringsämnen

Protein: 17 g

Fett: 6,1 g

Mättade fettsyror: 1 g

Transfettsyror: 0 g

Enkelomättade fettsyror: 3,1 g

Fleromättade fettsyror: 1,2 g

Kolesterol: 50 mg

Vitaminer

Vitamin A: 17 RE

Vitamin D: 9,7 µg

Riboflavin: 0,05 mg

Folat: 7 µg

Vitamin B12: 0,7 µg

Mineraler

Järn: 0,2 mg

Selen: 60 µg

Vild hälleflundra

Hälleflundra är en stor plattfisk som återfinns på båda sidor av Nordatlanten. I Norge lever den längs större delen av kustlinjen samt i fjordarna. Yngre fiskar lever i relativt grunt vatten, medan äldre fiskar förekommer så långt ned som på 2 000 meters djup. Leken äger rum mellan december och maj. Under den tiden kan en hona lägga så många som 3,5 miljoner ägg i djupa gropar på kustens fiskebankar samt inne i fjordarna. Det tar 18 månader för ynglen att bli ”vuxna”. Hälleflundran jagar efter fisk bara några meter över havsbotten. Vild hälleflundra

Odlad i havet

Vild hälleflundra är känslig för överfiske eftersom den växer långsamt, blir könsmogen sent och rör sig över förhållandevis små områden. För att kunna förvalta beståndet på ett långsiktigt hållbart sätt har man därför framgångsrikt börjat odla den. Hälleflundra har ett relativt högt marknadspris, vilket gör att fiskodlarna fokuserar på att få fram en produkt av högsta kvalitet. Odlad hälleflundra börjar sitt liv inomhus i särskilda ”yngelfabriker”, med en skyddad havsvattenmiljö där fisken förbereds för den omflyttning som görs då den väger cirka 2 kilo. Den flyttas då till utvalda fjordar där den får växa sig stor, antingen i öppna odlingskassar i havet eller i bassänger på land. Fiskarna ges ett särskilt näringsrikt foder för att få fram rom av hög kvalitet. Bassängerna utvidgas efter hand som fisken växer, och när den har nått en vikt på 6 kilo anses den vara färdig för slakt.   

Vildfångad

Hälleflundra fiskas med hjälp av nät, trål, snurrevad och annan fast utrustning. Den får inte fiskas mellan 20 december och 31 mars, men är tillåten under resten av året.

Produkter

Hälleflundra säljs färsk eller fryst i skivor, filéer eller som hel fisk

Föda

Vildfångad: Hälleflundran är en rovfisk som lever av bottenlevande fiskar som lubb, torsk, simpa och kolja samt pelagiska arter som sill, lodda och bläckfisk.

Odlad i havet: Odlad hälleflundra föds upp på en näringsrik kost av levande, odlad föda.

Näringsinnehåll

Hälleflundran är särskilt rik på:

  • proteiner, som bygger upp och underhåller kroppens alla celler
  • vitamin D, som behövs för att kroppen ska hålla rätt kalciumbalans och kunna hålla skelettet starkt
  • vitamin B12, som är viktigt för kroppens produktion av nya celler, inte minst de röda blodkropparna där en brist på vitaminet kan ge upphov till anemi
  • selen, som är en viktig beståndsdel i ett enzym som bekämpar skadliga kemiska processer i kroppen.

Du kan läsa mer om näringsinnehållet på  www.nifes.no/prosjekt/sjomatdata/