Om Norges sjömatråd

Norges sjömatråd samarbetar med den norska fiskerinäringen för att hitta nya marknader för fisk och skaldjur från Norge.

Syftet med rådets arbete är att öka värdet på fisk och skaldjur från Norge. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med marknadsinformation, marknadsutveckling och marknadsberedskap samt genom att öka intresset för produkterna på utvalda marknader över hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Tromsø men vi har också lokala kontor i Sverige (Stockholm), Storbritannien (London),Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spanien (Madrid), Portugal (Lissabon), Italien (Milano), Brasilien (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo), Singapore (Singapore), Kina (Shanghai) och USA (Boston). Vi arbetar också löpande med att identifiera möjligheter för norska fisk- och skaldjursprodukter på nya och existerande marknader.

Sjömatrådets verksamhet finansieras av fiskerinäringen genom en exportavgift på alla norska fisk- och skaldjursprodukter.

Sjömatrådet har fem rådgivande marknadsgrupper, en för varje fisk- och skaldjursnäring: lax och öring, vit fisk (torsk, sej, kolja m.m.), räkor och skaldjur, konventionella produkter (saltfisk, klippfisk och torrfisk) och pelagiska produkter (sill, makrill och lodda). Dessutom har det upprättats en rådgivande marknadsgrupp för den norska marknaden, en för miljödokumentation och en för nya marknader. I de olika grupperna ingår totalt över 70 representanter från fiskerinäringen. 

Norges sjömatråd är ett statligt aktiebolag som ägs av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Sjömatrådet leds av en styrelse som utses av Nærings- og fiskeridepartementet i Norge och som sitter två år i taget.

Sjömatrådet är den instans som ger norska aktörer exporttillstånd, samtidigt som det fungerar som rådgivare för NFD i frågor som rör export och fisk- och skaldjurshandeln.

Verksamheten är koncentrerad till tre områden:

Marknadsföring

Norges sjömatråd arbetar för att öka värdet på fisk och skaldjur från Norge på etablerade marknader och med att introducera nya produkter på nya och etablerade marknader. I samarbete med aktörer inom fiskerinäringen utvecklar vi de marknader som branschen själv vill satsa på. Det breda spektrumet av marknadsföringsaktiviteter fungerar som stöd till exportörernas eget försäljningsarbete, både på företags- och konsumentmarknader. Sjömatrådets marknadsföringsarbete ökar kunskapen om och intresset för fisk och skaldjur från Norge och utgör en bra grund för enskilda exportörer som vill nå marknader över hela världen. 

Marknadsinformation

Norges sjömatråd är fiskerinäringens centrala källa till marknadsinformation baserad på statistik, handelsinformation och konsumentinformation. Vi levererar effektiva och rationella tjänster till fisk- och skaldjursexportörer, vilket leder till ökad kunskap och förståelse i deras marknadsutvecklingsarbete. Med våra tjänster får fiskerinäringen tillgång till information som lägger grunden till strategiska beslut och som ger konkurrensfördelar på marknaden.

Kommunikation och beredskap

Norges sjömatråd bidrar till att utveckla och öka intresset för fisk och skaldjur från Norge genom ett aktivt och målinriktat samarbete mellan aktörer i branschen, instanser, myndigheter och media. Sjömatrådet arbetar kontinuerligt med att stärka den proaktiva marknadsberedskapen för norska fisk- och skaldjursprodukter, såväl i Norge som på våra viktigaste marknader.

För mer information, kontakta:

Sigmund Bjørgo, Sverigechef Norges sjömatråd

Sigmund Bjørgo

sb@seafood.no eller besök vår MyNewsdesk