Torsk är trygg och hållbar mat

Torsk är trygg och hållbar mat

Som världens andra största exportör av fisk och skaldjur har vi ett ansvar gentemot alla våra konsumenter, något vi tar på största allvar. Vi har sett hur det finns en växande global oro för livsmedelssäkerheten och vill därför lugna våra konsumenter genom att troget hålla oss till våra processer och hela tiden visa öppenhet i frågan.

Så här arbetar vi
Norge följer EU:s livsmedelslagstiftning och var ett av de första länderna i världen att införa ett system för att kunna spåra fiskens ursprung. Tack vare det kan vi ta reda på exakt var din torsk kommer ifrån.

På nationell nivå ansvarar Nærings- og fiskeridepartementet för allt från Norges infrastruktur för sjötransporter till hur våra fiskar mår.

Mattilsynet, den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet, fungerar som rådgivande organ åt departementet i frågor som rör fisk och skaldjur. Tillsammans arbetar de för att Norges fiskar och skaldjur ska vara säkra att äta och att våra hav ska fortsätta vara en bra miljö för dem att leva i.

Det här lovar vi
Efter oljan är fisk och skaldjur Norges största exportvara. Därför är det extremt viktigt för vår ekonomi att vi fortsätter uppfylla och till och med överträffa de internationella kraven på livsmedelskvalitet och -säkerhet. Genom att se till att alla arbetar tillsammans på alla nivåer av livsmedelskedjan kan vi skydda våra produkters kvalitet och säkerhet. Därför kan du också lita på den norska torsken och dess ursprung.

Samarbete
Vårt övervakningssystem kräver att alla inblandade organisationer – Nasjonalt institutt for Ernærings- og Sjømatforskning, Mattilsynet, Fiskeri- og kystdepartementet, fiskarnas försäljningsorganisationer, Norges sjømatråd och Havforskningsinstituttet – samarbetar för att uppnå kraven på kvalitet och säkerhet.

Genom att arbeta tillsammans kan vi analysera hela produktionsprocessen – från hav till tallrik – och garantera säkra livsmedel. Läs mer om hur olika branschorgan arbetar för säker norsk mat på deras respektive webbplatser.